Bảng giá cước, phí đầu số điện thoại 1900

DV-MN

 • Cước cài đặt
 • Thuê bao tháng (*)
 • DẢI SỐ:
 • Mức 1
 • Mức 2
 • Mức 3
 • Mức 4
 • CƯỚC GỌI VÀO:
 • Cố định:
 • Mức 1
 • Mức 2
 • Mức 3
 • Mức 4
 • Di động:
 • Mức 1
 • Mức 2
 • Mức 3
 • Mức 4
 • Điều kiện thu hồi (**):
 • Mức 1
 • Mức 2
 • Mức 3
 • Mức 4

FPT

 • 1,650,000đ
 • 440,000đ
 • -
 • 1900.63[67|69]XX
 • 1900.6361XX
 • 1900.6362XX
 • 1900.6363XX
 • -
 • -
 • 1,000đ
 • 2,000đ
 • 3,000đ
 • 5,000đ
 • -
 • 1,000đ
 • 2,000đ
 • 3,000đ
 • 5,000đ
 • -
 • 5,000,000đ
 • 8,000,000đ
 • 10,000,000đ
 • 20,000,000đ

GTEL

 • 1,500,000đ
 • 550,000đ
 • -
 • 1900.00XX
 • 1900.00XX
 • 1900.00XX
 • 1900.00XX
 • -
 • -
 • 1,000đ
 • 2,000đ
 • 3,000đ
 • 5,000đ
 • -
 • 1,000đ
 • 2,000đ
 • 3,000đ
 • 5,000đ
 • -
 • 5,000,000đ
 • 8,000,000đ
 • 10,000,000đ
 • 20,000,000đ

VNPT

 • 2,200,000đ
 • 660,000đ
 • -
 • 1900.5455XX
 • 1900.5588XX
 • 1900.5656XX
 • 1900.5888XX
 • -
 • -
 • 600đ
 • 800đ
 • 1,000đ
 • 1,499đ
 • -
 • 1,000đ
 • 1,499đ
 • 2,000đ
 • 1,849đ
 • -
 • 3,000,000đ
 • 5,000,000đ
 • 10,000,000đ
 • 5,000,000đ

(*) Đầu số 1900 chỉ nhận cuộc gọi (không được gọi ra), đấu nối theo hình thức SIP trunking, nhận nhiều cuộc gọi vào đồng thời cùng một lúc trên một số điện thoại 1900.

(**) Điều kiện thu hồ số căn cứ vào Tổng doanh số cước gọi vào phát sinh trong vòng 6 tháng liên tiếp thấp hơn các hạn mức quy định tương ứng.

Phương thức tính cước: 1 phút + 1

Lưu ý:

+ Giá cước phí trên đã bao gồm VAT và chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách cần kiểm tra chi tiết từng dịch vụ và cước phí ban hành cập nhật mới nhất trược tiếp với nhà mạng.

+ Đầu số điện thoại 1900 là đầu số sử dụng cho múc đích cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông, người dùng phải trả cước phí gọi vào. Đơn vị sử dụng, khai thác đầu số này được hưởng phần trăm (%%) ăn chia doanh thu cước từ nhà mạng.

Gọi 1900-0038

Bạn sẽ được tư vấn về Bảng giá cước, phí đầu số điện thoại 1900 chi tiết hơn và kết nối các đầu số điện thoại này với Tổng đài CCALL để khai hiệu quả các dịch gia tăng mà bạn đang nhắm tới.