Cách thức sử dụng


Người dùng chỉ cần có kết nối Internet với một trong những lựa chọn sau

Điện thoại Internet

Là thiết bị điện thoại được kết nối Internet. Khi đã đăng ký dịch vụ với ePacific Telecom, thiết bị này chỉ cần cắm là chạy, kể cả những khi luôn di dời địa điểm

Điện thoại di động thông minh

Cần cài phần với thông tin chi tiết từ phần mền ứng dụng, và có kết nối Internet là có thể thực hiện được cuộc gọi, hội họp, gửi tin nhắn.

Máy tính

Cài Chrome extension hoặc thiết lập trong ứng dụng web đã được tích hợp

Lưu ý: Nếu muốn có âm thanh và lọc âm tốt hơn, người dùng có thể trang bị thêm tai nghe chuyên dụng.

Mô hình hoạt động và đảm bảo chất lượng

Người dụng được bảo vệ

 Được kết nối đến hệ thống máy chủ CCALL an toàn (với giao thức SSL, SRTP,..) qua Internet 

Máy chủ dịch vụ luôn sẵn sàng

Được đảm bảo hoạt động liên tục 24/7, có dự phòng qua hay trung tâm DC (Data Center) đặt tại hai miền

Kết nối Internet và PSTN

Các kết nối với mạng viễn thông công cộng (PSTN), Internet luôn có đường dự phòng, cân tải

Đảm bảo chất lượng

Các cuộc gọi, cuộc họp diễn ra trên môi trường Internet nên việc đo kiểm nhằm đảm bảo liên tục tối ưu, nhằm hệ thống đảm bảm có chất lượng tức thì

Miễn phí

6 tháng

Gói CCALL Pro cho tất cả khách hàng đăng ký mới 

>