Kết nối điện thoại cố định FPT tại Hà Nội với Tổng đài CCALL CLOUD giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số bán hàng và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Với một số điện thoại cố định, định dạng là 024-73xx-xxxx (x=0-9), do Bộ TTTT cấp cho FPT Telecom, tổng đài CCALL Cloud có thể tiếp nhận nhiều cuộc gọi đến và đi (đồng thời) dựa trên giao thức SIP (SIP trunking). Khi kết nối với tổng đài CCALL CLOUD có thể tiếp nhận nhiều cuộc gọi đến và đi (đồng thời) dựa trên giao thức SIP (SIP trunking). Tổng đài CCALL CLOUD mang đến nhiều tính năng, ứng dụng tích hợp sẵn. Thích hợp cho mọi loại hình kinh doanh và mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Phương thức kết nối điện thoại cố định FPT tại Hà Nội  với tổng đài CCALL CLOUD

Nếu trang bị tổng đài truyền thống, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều thứ phát sinh. Các vấn đề liên quan đến trung kế CO (analog / FXO), số lượng máy nhánh (FXS) hạn chế. Do hạ tầng mạng viễn thông chủ yếu dựa trên cáp quang và kết nối trung kế VoIP / SIP. Việc kết nối trung CO, E1/ISDN dựa trên cáp đồng trực tiếp với nhà mạng dường như là không thể.

Tổng đài CCALL CLOUD với trung kế VoIP / SIP sẵn có, cung cấp bởi ePacific Telecom. Doanh nghiệp không những kết nối ngay được với tất cả các loại đầu số điện thoại. Bao gồm: đầu số di động, cố định, 1900, 1800, ngôi sao. Tổng đài CCALL hỗ trợ tăng giảm quy mô người dùng dễ dàng.

Để đăng ký, lắp đặt và kết nối điện thoại cố định với tổng đài CCALL CLOUD. Liên hệ số 1900-0038 hoặc box Chat phía dưới để được hỗ trợ ngay. Bạn sẽ được tư vấn để xây dựng thương hiệu & phát triển thị trường của doanh nghiệp mình tại địa phương này.

Tham khảo thêm mã vùng điện thoại cố định 63 tỉnh thành .

0 items