by admin

Tháng Tư 10, 2020

Với thời gian, doanh nghiệp của bạn phải đạt được chuyên môn trong việc cung cấp trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng của mình cho dù đó là về giải quyết các truy vấn đi đầu tiên hay phục vụ thêm giờ thứ 11. Công nghệ có thể là một trong những lý do chính đứng đằng sau những câu chuyện thành công của các doanh nghiệp trong đó có phần mềm trung tâm liên lạc (Contact Center) đóng một vai trò quan trọng. Phần mềm trung tâm liên lạc không chỉ nâng năng suất của các tổng đài viên mà còn đồng thời cũng giúp trong việc đạt được sự trung thành của khách hàng qua mọi thời gian . Khi các tổ chức có khả năng kiểm soát các tương tác trong và ngoài nước của họ, họ trở thành các người tiên phong trong phạm vi của trải nghiệm khách hàng.

Các tính năng tiên tiến của phần mềm Contact Center đã cung cấp cho các nhà quản lý có quyền kiểm soát những hiểu biết kinh doanh được liên kết chặt chẽ với trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Trước đây các tổ chức thường dựa vào mô hình tiền đề nhưng với mô hình dựa trên điện toán đám mây, ngày nay các tổ chức có thể tránh các chi phí phần cứng lớn và dành số tiền tương tự trong việc thúc đẩy hỗ trợ công nghệ của họ. Quả thật, giải pháp Cloud Contact Center đã phát triển qua nhiều năm và chắc chắn nó có một lịch sử mà tất cả chúng ta nên biết.

Thông tin hình ảnh dưới đây bởi giải pháp toàn cầu Centro sẽ giúp bạn hiểu cuộc hành trình của đám mây đã dựa trên giải pháp trung tâm liên lạc:

Nguồn: Shaista Haque at website www.ameyoengage.com

About the author 

admin

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe now to get the latest updates!

>