Mô hình hoạt động của CCALL


Mô hình thiết kế

Người sử dụng (1)

Máy điện thoại

(bàn, không dây)

Softphone

(chạy trên PC/Smartphone)

Web Browser

(chạy trên PC/Smartphone)

INTERNET

Giao thức SIP/ Webrtc

Restful API  (CDR, Recording)

CCALL Suite (Phone system, Conference Rooms, Meetings, Chat) / (2)

TDM

SIP (qua SBC)

Đầu số cố định

Đầu số 1800

Đầu số 1900

Đầu số di động

Thuê bao điện thoại từ mạng viễn thông công cộng (PSTN) / (3)

Đảm bảo chất lượng (4)

Cách thức hoạt động

Với người dùng

Tùy theo môi trường, người dùng sử dụng một trong ba công cụ: Điện thoại, Softphone, Web Browser để thực hiện cuộc gọi điện thoại hoặc tổ chức họp. Các cuộc gọi/ phòng họp được kết nối đến hệ thống máy chủ CCALL an toàn (với giao thức SSL, SRTP,..) qua Internet 

Kết nối với PSTN

CCALL kết nối, tiếp nhận và thực hiện với các thuê bao mạng viễn thông (qua các nhà mạng) qua các đầu số cố định, di động, 1800, 1900 với định tuyến thông minh tới người dùng và tuyến có cước phí tối ưu nhất (chất lượng và giá)

Máy chủ CCALL

Tiếp nhận và thực thi yêu cầu tương ứng của người dùng, định tuyến các cuộc gọi và tin nhắn, .. tổ chức các phòng họp, lưu log, ghi âm/hình cuộc gọi (nếu bật)

Đảm bảo chất lượng

Các cuộc gọi, cuộc họp diễn ra trên môi trường Internet nên việc đo kiểm nhằm đảm bảo liên tục tối ưu, nhằm hệ thống đảm bảm có chất lượng tức thì

Hệ thống Quản lý chất lượng

Việc cung cấp chất lượng được đo kiểm thời gian thực và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7 theo tiêu chuẩn quốc tế

Đo kiểm chất lượng phòng họp

Màn hình quản lý chất lượng phòng họp

Màn hình quản lý chất lượng phòng họp

Đo kiểm chất lượng cuộc gọi

Màn hình quản lý chất lượng cuộc gọi

Màn hình quản lý chất lượng cuộc gọi

Miễn phí

6 tháng

Gói CCALL Pro cho tất cả khách hàng đăng ký mới 

>