Nhắc và thu nợ tư động với CCALL-Dialer

Chỉ cần vài phút là bạn có thể thiết lập được một "chiến dịch" gọi tự động tới hàng ngàn người nhắc và thu nợ với CCALL- Dialer của ePacific

CCALL-Dialer, Trình gọi điện thoại tự động

CCALL-Dialer (Trình gọi điện thoại tự động của tổng đài CCALL) là một công cụ hiệu quả trong việc nhắc và thu nợ. Thường thì lý do không thanh toán không có gì hơn ngoài quán tính từ phía khách hàng, và chỉ đơn giản với một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về “hóa đơn quá hạn” là có thể thu hồi sớm được công nợ.

Thiết lập chiến dịch rất dễ dàng

Chỉ cần tải lên một danh sách những người cần nhắc nợ vào danh bạ CCALL Dialer, Tổng đài CCALL từ động gọi tới họ, khi cuộc gọi được trả lời, một thông báo được phát tự động với một lựa chọn lắng nghe số dư nợ hay nói chuyện với nhân viên trực tổng đài, hoặc thậm chí thực hiện thao tác IVR để khách hàng có thể thanh toán ngay lập tức qua điện thoại.

CCALL-Dialer có thể được cấu hình để thực hiện cuộc gọi tự động tới từng người vào những thời điểm khác nhau trong ngày để gia tăng cơ hội tiếp xúc, và đặc biệt với các “con nợ” dai dẳng, hệ thống có thể được cấu hình để thực hiện theo một mẫu thông báo tích cực hơn.

Nhắc và thu nợ nhanh chóng

Thực tế ở một công ty tài chính có khoảng 15000 hóa đơn tới hạn thanh toán, sau khi thiết lập CCALL-Dialer, họ chỉ cần có một ngày là nhắc nợ tới tất cả các khách hàng và tỉ lệ thanh toán hóa đơn gần như đạt 99%, thay vì như trước khi có CCALL-Dialer, mất cả tuần. Hơn nữa, các khách hàng đều cảm thấy dễ chịu với cuộc gọi nhắc tự động, tiết kiệm cho họ chi phí gọi điện thoại, và tránh phải xếp hàng tại quầy để thanh toán hóa đơn của họ.

Chỉ cần vài phút là bạn có thể thiết lập được một “chiến dịch” gọi tự động nhắc nợ như vậy với CCALL- Dialer


THỬ NGAY CCALL-Dialer

Để xem demo và thêm thông tin và chi tiết về cách CCALL-Dialer có thể được sử dụng để quản lý nợ và các tình huống ứng dụng thực tế