Tháng Một 10, 2022

voip1

VoIP là gì?

VoIP là gì - VoIP là viết tắt của Voice Over Internet Protocol là phương thức truyền thông sử dụng giao thức TCP/IP dựa trên cơ sở hạ tầng sẵn có của mạng lưới hệ thống Internet, thay thế cho hạ tầng vật lý truyền thống.

Lợi ích của VoIP là tính mở rộng cao. Một số lợi ích chính bao gồm:

 • Không cần những kết nối cứng như thông thường.
 • Tiết kiệm chi phí cuộc gọi dựa trên nhà cung cấp chính.
 • Tích hợp với hệ thống CRM.
 • Có thể sử dụng trên nền băng thông thấp
 • Ghi âm cuộc gọi.
 • Và nhiều yếu tố khác
voip

Bộ tính năng của CCALL CLOUD

voip2

Những tính năng của CCALL CLOUD sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để cải thiện:

 • Tính năng tự động hóa: điều tiết cuộc gọi vào đúng vị trí nhận cuộc gọi.
 • Linh hoạt: chuyển tiếp cuộc gọi để cuộc gọi đến luôn có người nhận.
 • Hiệu suất: ghi âm, phân tích, tối ưu, kết nối và đồng bộ hóa các dữ liệu cuộc gọi.
 • Linh động: có thể trả lời cuộc gọi đến máy nhanh trên điện thoại thông minh tại bất kỳ đâu.

So sánh tổng đài Analog và tổng đài IP

VoIP-vs-analog

Diễn giải lợi ích

Tổng Đài Analog

Tổng Đài IP

Đầu tư lắp mới

Chi phí tổng thể lớn

 • Chi phí tổng đài
 • Chi phí máy điện thoại
 • Chi phí dây thoại, đi dây, wallplate, ...
 • Chi phí bảo trì bảo dưỡng lớn
 • Chi phí tổng thế thấp, dung lượng càng lớn chi phí càng giảm
 • Chi phí tổng đài thấp
 • Chi phí điện thoại
 • Không chi phí đường dây cáp thoại
 • không chi phí cáp trục, không giới hạn khoảng cách

Nâng cấp mở rộng sau này

Nâng cấp mở rộng thêm:

 • Tùy theo dung lượng tổng đài 
 • Chạy dây cho máy lẻ
 • Chi phí cấu hình cài đặt trực tiếp tại chi nhánh
 • Mua điện thoại đầu cuối
  => Tổng chi phí rất lớn
 • Chỉ cần mua điện thoại IP cắm dây cáp mạng vào là có thể sử dụng

Dịch chuyển, thay đổi vị trí sử dụng

Dịch chuyển máy lẻ:

 • Đấu nối lại dây hoặc chạy dây mới
 • Chi phí cấu hình, thông tin hiệu lại, đánh số lại toàn bộ hệ thống
 • Phải thuê người chuyên môn về tổng đài đến thực hiện
 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào, mang điện thoại cắm vào điện thoại ở bất kì vị trí nào.

Các sự cố về đường bưu điện

 • Khó xác định được khi đường bưu điện đứt, phải có người phát hiện và kiểm tra
 • Chi phí sửa chữa/ bảo dưỡng cao
 • Thời gian xử lý lâu chậm
 • Xác nhận được ngay tình trạng của các đường bưu điện qua trạng thái hiển thị trên tổng đài

Các sự cố về đường dây máy lẻ

Xử lý máy lẻ đường dây

 • Đi dò kiểm tra dây → thời gian xử lý lâu → mất chi phí xử lý
 • Thông mạng là hoạt động

Chi phí dịch vụ bảo trì bảo dưỡng cho tổng đài, đường dây

Chi phí dịch vụ bảo trì bảo dưỡng rất lớn:

 • Chi phí bảo trì tổng đài
 • Chi phí bảo trì đường dây
  => Thời gian xử lý khắc phục chậm
 • Thông mạng là hoạt động

Quản lý tổng đài

 • Phải đến nơi đặt tổng đài để thay đổi cài đặt quản lý
 • Ngồi bất kỳ đâu cũng quản lý được

About the author 

Phạm Văn Dũng

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe now to get the latest updates!

>