Tính năng tổng đài CCALL

Tính năng tổng đài CCALL

Tự động hóa quy trình làm việc

của doanh nghiệp

  Lời thoại tương tác: tính năng tổng đài CCall này giúp cuộc gọi tới của khách hàng được trả lời tự động!

 Phân bổ thông minh: tiếp nhận, định tuyến, phân luồng cuộc gọi theo thiết kế riêng với lời chào, menu và thêm hành động tùy biến.

 Linh hoạt thời gian: thiết lập một hoặc nhiều khung giờ làm việc.

 Tích hợp ứng dụng: tất cả các sự kiện cuộc gọi được đồng bộ hóa với CRM, Email Marketing và hơn 30 tính năng hỗ trợ.

Tính năng tổng đài CCALL giúp

doanh nghiệp cải tiến năng làm việc

Ghi âm và lưu trữ tất cả các cuộc gọi và không còn mất chi tiết về giao dịch

Chuyển máy thông minh: nội bộ và bên ngoài, đến một cá nhân hoặc nhóm.

Thoại hội nghị nhiều người cùng một thời điểm.

Gọi nhanh hơn 8 lần với giúp để gia tăng hiệu quả bán hàng.

Tính năng tổng đài CCALL

Hiển thị tất cả cuộc gọi cùng lúc trên màn hình

Theo dõi trạng thái

 User đang rảnh

 User đang đàm thoại

 User đang nhận cuộc gọi

User ngoại tuyến

Nhật ký cuộc gọi

Các cuộc gọi ra

Các cuộc gọi vào

Thời gian đàm thoại trung bình

Cuộc gọi bị nhỡ và hoàn thành

Tổng đài CCALL: Công cụ kinh doanh mạnh mẽ

Bộ tính năng tổng đài CCALL giúp công ty bạn tiết kiệm thời gian, chi phí, cải thiện năng suất và tự động hóa quy trình làm việc.

0 items