free-trial

Tổng đài nội bộ để sử dụng cho việc liên lạc điện thoại nội bộ miễn phí giữa các người dùng trong cơ quan, công ty, nhà máy, tập đoàn.

Với tổng đài CCALL, giờ đây việc liên lạc nội bộ trong cơ quan, công ty, nhà máy, tập đoàn không còn giới hạn trong phạm vi văn phòng vật lý nữa, mà có thể ở bất cứ nơi đâu có thể được thiết lập để thực hiện cuộc gọi điện thoại nội bộ thông qua kết nối Internet

Để ghe gọi với các số điện thoại trên mạng viễn thông công cộng, tổng đài CCALL cần kết nối trung kết với ít nhất một đầu số, như trong hình:

Sơ đồ tổng đài nội bộ
  • Số 101 liên lạc với 102 nội bộ
  • Số 101 liên lạc với số 09100112x (qua trung kế kết nối với đầu số 02412xxxx)
>