Tổng đài tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng được thiết lập sử dụng cho việc thông tin liên lạc thuận tiện giữa khách hàng với chuyên viên

Với tổng đài CCALL, việc tiếp nhận và thực hiện các cuộc gọi tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng trở lên vô cùng đơn giản, an toàn và thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi thông qua kết nối Internet

Để tiếp nhận và thực hiện một cuộc với khách hàng (sử dụng số điện thoại trên mạng viễn thông công cộng), tổng đài CCALL kết nối trung kết với nhiều đầu số, như trong hình:

Sơ đồ tổng đài tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng
  • Số 101 được gắn tương ứng với đầu số 09100112x, khách hàng gọi trực tiếp gặp đúng chuyên viên và nhân viên gọi gọi hiển thị đúng số 09088998x. Thiết lập này, công ty cấp cho mỗi nhân viên một số điện thoại để liên lạc điện thoại có gắn với tổng đài để ghi lại nội dung giao dịch, đăng ký tài khoản Zalo, Facebook, các tài khoản mạng xã hội khác, ..
  • Số Hotline được cấu hình định tuyến tới nhóm chuyên viên để cùng tiếp nhận, xử lý.
>